KHÓA HỌC AVGT 100% GVNN THÁNG 4/2017

Trung tâm Ngoại ngữ EGO thông báo lịch khải giảng khóa học ANH VĂN GIAO TIẾP 100% GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI.


1. Đối tượng:
 
- Dành cho tất cả học sinh, sinh viên và người đi làm.

2. Chương trình đào tạo: 

Tên khoá học

Tổng thời lượng

SL tối đa

AVGT 100% GVNN

12 giờ

20 HV3. Thời gian học: 
- Ngày khai giảng dự kiến: 17/04/2017 (Thứ hai).
- Thời gian học: 2 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi, 4 tuần, Thứ 2 - thứ 4 (từ 18h30 – 20h00)

4. Học phí: 1,000,000đ/khóa học.

5. Địa điểm học, ghi danh, hạn đăng kí: 
- Địa điểm học và ghi danh: Tòa nhà D3, Ký túc xá Khu B, ĐHQG-HCM 
- Hạn chót đăng ký và đóng học phí: 14/04/2017 (Thứ sáu)


6. Yêu cầu học viên: Tuân thủ nghiêm túc các qui định học tập của Trung tâm Ngoại ngữ EGO. 

7. Địa chỉ liên hệ: 
Mọi thắc mắc về thông tin khoá học vui lòng liên hệ: 
- Tư vấn viên: Chị Trang (0128.389.6686) - Anh Mạnh Hiếu (0167.2662.177) 
- Website: http://ego.uel.edu.vn
- Email: ego@uel.edu.vn