Lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ VNU-EPT năm 2020 (16/09/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT năm 2020

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN THI VNU-EPT ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CAO HỌC (23/09/2017)

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức chương trình “Ôn tập kiến thức Anh ngữ và Luyện thi chứng chỉ VNU-EPT đáp ứng chuẩn đầu ra cao học”

KHÓA HỌC AVGT 100% GVNN THÁNG 4/2017 

Trung tâm Ngoại ngữ EGO thông báo lịch khải giảng khóa học Anh văn giao tiếp 100% Giảng viên nước ngoài.

KHÓA HỌC LUYỆN NGỮ ÂM CƠ BẢN THÁNG 3/2017 

Trung tâm Ngoại ngữ EGO thông báo lịch khải giàng Khóa học Luyện Ngữ âm cơ bản.

KHÓA ÔN TẬP KIẾN THỨC ANH NGỮ VÀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VNU - EPT 

Nhằm mục đích trang bị kiến thức đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học các khóa, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn tổ chức chương trình “Ôn tập kiến thức Anh ngữ và Luyện thi chứng chỉ VNU-EPT”

Tổng khai giảng các khóa học ngày 06.03.2017 

[ TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG – ĐÓN THÁNG BA NHẬN QUÀ THẢ GA ]