TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (THVP)

TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (TIN HỌC VĂN PHÒNG)
Cấp chứng chỉ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN hướng TIN HỌC VĂN PHÒNG của Bộ GDĐT thay cho Chứng chỉ ABC theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
     Giúp học viên làm quen và hiểu biết về hệ thống máy tính và hệ điều hành Windows. Làm quen và tìm hiểu phương thức gõ văn bản và phần mềm hiệu chỉnh văn bản MS Word,  ứng dụng vào soạn thảo văn bản. Làm quen và tìm hiểu về bảng tính MS Excel, ứng dụng MS Excel thực hiện các bảng tính đơn giản.
     Sau đó củng cố và nâng cao cho học viên khả năng sử dụng bộ ứng dụng văn phòng MS Office (MS Word nâng cao, Excel nâng cao, Powerpoint nâng cao) phục vụ tốt cho công việc văn phòng hiện tại của mình ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao vị thế khi tham gia tuyển dụng tại các công ty, và có đủ kiến thức dự thi chứng chỉ quốc tế MOS (Microsoft Officce Speciallist).
  • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
     - Chương trình dành cho tất cả mọi đối tượng: học sinh, sinh viên, giảng viên, người đi làm, công nhân.
     - Chương trình không yêu cầu chuẩn đầu vào đối với học viên.

  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
phần 1: Tin học ứng dụng cơ bản
- Căn bản về HĐH Windows 7;
- Căn bản về LAN, Internet;
- Microsoft Word (Căn bản);
- Microsoft Exel (Căn bản);

Phần 2: Tin học ứng dụng nâng cao
 - Internet (Lý thuyết và ứng dụng);
 -Microsoft Powerpoint;
 - Microsoft Word nâng cao;
 - Microsoft Exel nâng cao.
  • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 100 tiết/16 tuần