TIẾNG ANH PHÁP LÝ

TIẾNG ANH PHÁP LÝ

  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 
     Tiếng Anh luôn được đánh giá cao trong tất cả các ngành nghề và ngành Luật cũng không là một trường hợp ngoại lệ. Sử dụng tiếng Anh chuyên sâu trong ngành luật thể hiện được tính chuyên nghiệp và góp phần tạo sự thành công trong ngành Luật trong thời kì hội nhập quốc tế.
     Trung tâm Anh ngữ EGO tổ chức khóa học TIẾNG ANH PHÁP LÝ nhằm giúp các bạn học viên không chỉ đạt được khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành mà còn có thể ứng dụng vào môi trường công việc quốc tế.
  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
Chuyên đề 1: Tiếng Anh Pháp lý về những hiểu biết chung 
-  Tìm hiểu các thuật ngữ chung trong ngành luật (ví dụ: quy định, nghị định, thông tư, hiệu lực...)
-  Cách thức cập nhật văn bản pháp luật mới (legal update)
-  Viết bài tóm tắt các nội dung quan trọng của văn bản pháp luật mới cho khách hàng (legal briefing)

Chuyên đề 2: Kỹ năng viết các văn bản Pháp lý 
 -  Viết thư (formal letter) cho khách hàng hoặc soạn thảo thư cho khách về các vấn đề pháp lý
 -  Soạn thảo hợp đồng các lĩnh vực cụ thể ( sales contract, distribution contract, business cooperation contract) và sửa đổi hợp đồng (review contracts)
 -  Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thực hiện theo yêu cầu của khách hàng (prepare documents) 
  • THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 72 giờ, 3 giờ/ buổi, 2 buổi/ tuần