LUYỆN THI IELTS CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 

IELTS là bài thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh quốc tế. Kết quả IELTS được sử dụng cho mục đích làm việc, học tập và định cư phổ biến nhất trên thế giới. 
Chương trình LUYỆN THI IELTS tại EGO giúp học viên làm quen với cấu trúc và nội dung bài thi, chuẩn bị các chiến lược và kỹ năng cần thiết trong kỳ thi IELTS để có thể hoàn thành bài thi một cách hiệu quả nhất.


  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 

Khóa học luyện thi IELTS của EGO giúp học viên hoàn thành những mục tiêu sau đây:

- Thực hành tất cả các dạng thức của bài thi.

Thực hành các kỹ năng thi một cách độc lập.

Học viên được trang bị những kỹ năng để xử lý tốt những phần thi khó.

Mở rộng vốn từ, cung cấp kĩ năng bài thi Viết hiệu quả

Lập chiến lược làm bài hợp lý đối với các dạng câu hỏi của bài thi Nghe và Đọc.

Phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, đưa ra nhiều ý kiến cho bài thi Nói.

Nâng cao điểm số đầu ra IELTS sau khi hoàn tất khóa ôn luyện.

 

  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
Chương trình gồm 5 cấp độ luyện thi IELTS:
 Cấp độ Thời lượng
 Pre IELTS (< 4.0) 60 giờ
 IELTS 1 (4.0-5.0) 60 giờ
 IELTS 2 (5.0-6.0) 60 giờ
 IELTS 3 (6.0 -6.5) 60 giờ

 

  • KẾT QUẢ HỌC TẬP

- Kết quả học tập của học viên sẽ được theo dõi và đánh giá thường xuyên qua các bài tập thực hành

- Học viên sẽ được luyện tập các kỹ năng thực hành trong lớp.

- Định kỳ tổ chức bài thi thử giúp học viên làm quen và tự tin với bài thi.