LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VNU – EPT

  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bài thi VNU-EPT (Vietnam National University - HCM English Proficiency Test) được sử dụng để đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào và đầu ra cho sinh viên, học viên các chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học của các trường trong khối ĐHQG-HCM và đánh giá trình độ tiếng Anh cho các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu.
Chương trình LUYỆN THI VNU – EPT của EGO được thiết kế dành cho đối tượng học viên mong muốn tiếp cận kỳ thi VNU – EPT nhưng chưa có kiến thức nền vững chắc, mong muốn tạo tiền đề và củng cố kiến thức để đạt được mức điểm mục tiêu


  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học giúp học viên nắm bắt cấu trúc dạng thức bài thi VNU-EPT và thang điểm bài thi.

Phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết và kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao nhất.

Xây dựng kỹ năng viết luận, kỹ năng phân tích đề tổng hợp.

Thực hành bài thi mẫu theo dạng thức VNU-EPT.

Giúp phát triển sự tự tin và kinh nghiệm của học viên thông qua các hoạt động học thuật được định hướng cho dạng thức thi VNU-EPT

Đáp ứng chuẩn đầu vào và đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học, Cao học

 

  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
 Cấp độ Thời lượng
VNU-EPT 126 60 giờ
  VNU-EPT 151  60 giờ 
  VNU-EPT 176 60 giờ
 VNU-EPT 201 60 giờ
 VNU-EPT 226 60 giờ