LUYỆN THI IELTS CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 LUYỆN THI IELTS CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO


  • GIỚI THIỆU KHÓA HỌC 
     IELTS là bài thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh quốc tế. Kết quả IELTS được sử dụng cho mục đích làm việc, học tập và định cư phổ biến nhất trên thế giới. 
     Chương trình LUYỆN THI IELTS của EGO giúp học viên làm quen với cấu trúc và nội dung bài thi, chuẩn bị các chiến lược và kỹ năng cần thiết trong kỳ thi IELTS để có thể hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng và chính xác.
  • MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 
Khóa học luyện thi IELTS của EGO giúp học viên hoàn thành những mục tiêu sau đây:

    - Xử lý tốt những phần thi khó.
    - Thực hành tất cả các dạng thức của bài thi.
    - Thực hành các kỹ năng thi một cách độc lập.
    - Mở rộng vốn từ, cung cấp kĩ năng và chiến lược viết hiệu quả
    - Lập chiến lược làm bài hợp lý đối với các dạng câu hỏi của bài thi Nghe và Đọc
    - Phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, đưa ra nhiều ý kiến cho bài thi Nói
    - Nâng cao điểm số đầu ra IELTS sau khi hoàn tất khóa ôn luyện
  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
Chương trình gồm 5 cấp độ luyện thi IELTS:
 Cấp độ Thời lượng
 Pre IELTS (< 4.0) 60 giờ
 IELTS 1 (4.0-5.0) 60 giờ
 IELTS 2 (5.0-6.0) 60 giờ
 IELTS 3 (6.0 -6.5) 60 giờ
  • KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
    - Kết quả học tập của học viên sẽ được đánh giá qua các bài tập thực hành và nỗ lực học tập của học viên. Đồng thời học viên sẽ được luyện tập các câu hỏi thực hành trong lớp và được đánh giá kết quả học tập qua các bài thi thử vào cuối khóa học.