KHÓA HỌC XÂY DỰNG TIẾNG ANH NỀN TẢNG (23/12/2016)

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các bạn sinh viên trang bị đầy đủ kiến thức và các kỹ năng nền tảng để tự tin hơn trong giao tiếp cũng như là tiền đề tham gia các khóa học tiếng Anh học thuật....