KHÓA ÔN TẬP KIẾN THỨC ANH NGỮ VÀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VNU - EPT

Nhằm mục đích trang bị kiến thức đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học các khóa, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn tổ chức chương trình “Ôn tập kiến thức Anh ngữ và Luyện thi chứng chỉ VNU-EPT”

Tổng khai giảng các khóa học ngày 06.03.2017

[ TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG – ĐÓN THÁNG BA NHẬN QUÀ THẢ GA ]